Byråns historia

För att ge dig lite kännedom om Flinks Advokatbyrå och dess historia, lämnar vi nedan en kort presentation hur verksamheten har växt från tidigare generationer till idag.

Petter Flink 1832-1921

Petter ägnade sig åt lantbruk. På 1880-talet började han att hjälpa ortens landsfiskal med bouppteckningar, godemanskap samt som
auktionsutropare. Senare höll han även egna auktioner.

Olof Flink 1877-1934

Son till Petter, Olof var även han lantbrukare. 1926 blev han Bengtsfors första nämndeman. Detta medförde bland annat boutredningar och auktioner. Han avled 1934 i leukemi.

Arvid Flink 1914-2009

Arvid var 19 år och enda barnet när hans far Olof avled. Han blev tvungen att tillsammans med sin mor sköta jordbruket. På grund av brister i utbildningen på en privat realskola gick han över till Hermods korrespondantinstituts utbildning. Han kunde p g a sin faders död inte ta examen. Han slutförde dock alla kurser. Därefter fortsatte Arvid parallellt med jordbruket att läsa in juridikkurser hos Hermods. 1943 satte han in sin första annons i tidningen Dalslänningen. Med boutredningar följde ofta auktionsuppdrag och fastighetsförmedlingar. Arvid har under sin verksamma tid hållit fler än 1500 lösöreauktioner.

Lars-Olof Flink

Lars-Olof Flink 1951-

Lars-Olof började att hjälpa till på auktioner vid 10 års ålder. Under tonåren åkte han med sin fader Arvid på bouppteckningar och blev alltmer intresserad av yrket. Efter genomförd folkskola fortsatte han på realskolan i Bengtsfors. Därefter fortsatte utbildningen på gymnasiet i Åmål, ekonomisk-kameral variant. Efter att ha slutfört utbildningen i Åmål påbörjades ett års juridikstudier i Göteborg, en filial till Lunds universitet. Det visade sig mera praktiskt att flytta till Lund och fortsätta utbildningen där. Jur kand examen avslutades våren l977, då han började arbeta hos Arvid och registrerade Flinks Juridiska Byrå. Möjlighet gavs snart att meddela allmän rättshjälp och uppdragen blev allt fler och han beviljades inträde i Sveriges Advokatsamfund l984 och registrerade Flinks Advokatbyrå. Allt eftersom verksamheten växte, bl a genom att ett mottagningskontor etablerades i Dals Ed blev det svårt att hinna med alla uppdrag. Detta medförde att det blev aktuellt att anställa en sekreterare. Idag åtar vi oss uppdrag inom allmänjuridik med särskild inriktning på brottsjuridik, familjerätt och fastighetsrätt.