Välkommen

Flinks Advokatbyrå erbjuder hjälp vid:

  • Brottmål
  • Tvistemål
  • Familjerätt
  • Bouppteckningar
  • Arvskiften
  • Testamenten
  • Fastighetsrätt
  • Jord-  & skogsbruksdeklarationer
  • Lösöreauktioner

Meddelar även rättshjälp och rättsskydd.