Bengtsfors Kvarnviken 2:2, 2:3, 2:4 och 2:5 (Kårud)

Bengtsfors Kvarnviken 2:2, 2:3, 2:4 och 2:5 (Kårud)
Visning: 1 december, 2017 Kl 12:00 ( byggnaderna visas 12:00-13:00, därefter visas skogen.) Ber om intresseanmälan per mail eller telefon.
Försäljningsform:
Auktionsdatum:
Nuvarande ägare:
Fastighetsbeteckning:
Totalt taxeringsvärde:
Inteckningar totalt:
Areal:

Objektbeskrivning

 • Fastigheterna säljes i ett utbud.
 • Fastigheterna är belägna ca 1 mil norr om Bengtsfors.
 • Fastigheterna har vacker utsikt över sjön Lelången, soligt läge.
 • Skogsbedömning finns upprättad 2017-11-16 .
 • Bedömt virkesförråd: 3.478 m3sk.
 • Medeltal m3sk per hektar 174.
 • Bonitet m3sk per hektar 7.3.
 • Bra tillgänglighet till skogsskiftena.
 • Fastigheten ingår i älgjaktslag.
 • På fastigheten finns mangårdsbyggnad i 1.5 plan med källare.
 • 1:a vån: kök, vardagsrum, sovrum, badrum o hall.
 • 2:a vån:  två sovrum, hall, sidogarderober.
 • Diverse förrådsutrymmen, matkällare, pannrum och tvättstuga.
 • Värmeanläggning fungerar ej.
 • Skorsten nymurad under senare tid.
 • Grävd brunn. Vattenkvalité kan ej garanteras. Äldre avlopp.
 • Ladugård. Magasin.
 • El-skåp står på annans mark.
 • Fastigheten säljes grovstädad. Lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.
 • Fredagen den 1 december 2017, kl 12:00( byggnaderna visas 12:00-13:00, därefter visas skogen.) Ber om intresseanmälan per e-mail eller telefon

Villkor/Köpinfo

Fastigheten säljes grovstädad. Lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning. Det åligger köparen att själv skaffa sig den information som krävs angående gränser, arealer, skick, virkesvolym  mm att ligga till grund för köpbeslutet. Volymuppskattningar i beskrivningen är ungefärliga och kan inte ligga till grund för skadeståndsanspråk. Säljaren friskriver sig från ansvar för ev avvikelser för de uppgifter som lämnas i beskrivningen. Köparen erinras om sin långtgående undersökningsplikt av fastigheten och förbinder sig att inte föra talan om fel i fastighet. Köparen är informerad om att fastigheten inte varit bebodd året runt sedan början 1990-talet. Priset är bestämt med hänsyn till fastighetens skick. Fastigheten säljes jämlikt lag om samäganderätt enligt beslut av Vänersborgs tingsrätt 2015-07-07. Fastigheten säljes genom offentlig auktion hos Flinks Advokatbyrå, Storgatan 26, 666 30 Bengtsfors, fredagen den 15 december 2017, kl 14:00. Säljaren har fri prövningsrätt. Handpenning erlägges senast den  22 december 2017. (Anmälan för närvaro vid auktion skall ske till Flinks Advokatbyrå, senast den 13 december 2017)

Vägbeskrivning

Kör Bengtsfors mot Barkerud ca 1 mil, tag av mot Kvarnviken Södra och kör 900 meter.