Bengtsfors Kölviken 1:4, 1:70, 1:71 och 1:72

Bengtsfors Kölviken 1:4, 1:70, 1:71 och 1:72
Visning: 24 november, 2017 kl 11:00 (byggnaderna visas 11:00-12:00, därefter visas skogen.) Ber om intresseanmälan per mail eller telefon.
Försäljningsform:
Sista anbudsdatum:
Nuvarande ägare:
Fastighetsbeteckning:
Totalt taxeringsvärde:
Inteckningar totalt:
Areal:

Objektbeskrivning

 • Fastigheterna gränsar till Stora Lee, Stora Mösjö,  Dyrstjärnen och Kuvetjärnen.
 • Fastigheterna säljes i ett utbud.
 • Skogsbruksplan finns upprättad  2014-03-10 och uppdaterad 2017-10-25.
 • Bedömt virkesförråd: 10.016 m3sk.
 • Medeltal m3sk per hektar 121.
 • Bonitet m3sk per hektar 5.6.
 • Bra tillgänglighet till skogsskiftena.
 • Fastigheten ingår i Kölviken Bråtnäs älgjaktslag.
 • På fastigheten finns äldre mangårdsbyggnad med sin genuina prägel.
 • 1:a vån: kök med matrum, vardagsrum, sovrum, glasveranda.
 • 2:a vån: Stor hall m sovmöjlighet, kammare, tvättrum m dusch och sidogarderober.
 • Varmt och kallt vatten från grävd brunn. Äldre köksavlopp.
 • Ladugård med utedass. Jordkällare.
 • Lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen följer fastigheten mot att säljaren frigöres från flyttstädning.

Villkor/Köpinfo

  Lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen följer fastigheten mot att säljaren frigöres från flyttstädning. Det åligger köparen att själv skaffa sig den information som krävs angående gränser, arealer, skick, virkesvolym  mm att ligga till grund för köpbeslutet. Volymuppskattningar i beskrivningen är ungefärliga och kan inte ligga till grund för skadeståndsanspråk. Säljaren friskriver sig från ansvar för ev avvikelser för de uppgifter som lämnas i beskrivningen. Köparen erinras om sin långtgående undersökningsplikt av fastigheten och förbinder sig att inte föra talan om fel i fastighet.  Priset är bestämt med hänsyn till fastighetens skick. Fastigheten säljes genom s k öppet anbud att vara Flinks Advokatbyrå, Torsgatan 23, 666 30 Bengtsfors tillhanda senast den 11 december 2017. Kuvertet skall märkas ”Kölviken ”

Vägbeskrivning

Kör Bengtsfors-Barkerud, fortsätt 10 km, tag av mot Lennartsfors. Kör 3.7 km, tag av mot Kölviken 8 km. Vid skylt” här slutar allmän väg” kör ca 100 meter, tag av till vänster och kör ca 300 meter. Vid gul skylt tag av till vänster och kör 150 meter.