Bengtsfors Kvarnviken 2:2, 2:3, 2:4 och 2:5 (Kårud)

Bengtsfors Kvarnviken 2:2, 2:3, 2:4 och 2:5 (Kårud)

Fastigheterna säljes i ett utbud. Fastigheterna är belägna ca 1 mil norr om Bengtsfors. Fastigheterna har vacker utsikt över sjön Lelången, soligt läge. Skogsbedömning finns…

Till objektet →
Bengtsfors Kölviken 1:4, 1:70, 1:71 och 1:72

Bengtsfors Kölviken 1:4, 1:70, 1:71 och 1:72

Fastigheterna gränsar till Stora Lee, Stora Mösjö,  Dyrstjärnen och Kuvetjärnen. Fastigheterna säljes i ett utbud. Skogsbruksplan finns upprättad  2014-03-10 och uppdaterad 2017-10-25. Bedömt virkesförråd: 10.016…

Till objektet →